Kojak

255 tekstów – auto­rem jest Ko­jak.

Koks

Gdy na siłow­ni siódmy pot leje
Mózg mu się kur­czy, bi­ceps pęcznieje. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 1 października 2017, 20:21

Kapusta z grochem

Ku chwa­le Mi­kołaja Reja
Po spożyciu...
Pow­stała "onomatopeja". 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 15 września 2017, 17:14

Na dobrą zmianę

Mój sto­sunek do tej zmiany
Zwyk­le by­wa przerywany. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 8 września 2017, 00:06

Sztuka

Cza­sem...
Stoi pod lasem. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 22:32

Na skróty

Kiedy do siebie dys­tans wzmogę
Wte­dy do in­nych, mam krótszą drogę. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 2 września 2017, 09:47

Społecznie...

Pro pub­li­co bono
Ty...i Two­je łono. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 31 sierpnia 2017, 08:25

Plama

Zwyk­le od­strasza i płoszy
Choć by­wa wy­nikiem rozkoszy. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 30 sierpnia 2017, 22:03

Rachunek sumienia

Choć w dzie­dzi­nie al­gebry nad wy­raz biegły byłem, to w tymże rachun­ku rachubę straciłem. 

fraszka
zebrała 11 fiszek • 29 stycznia 2017, 17:43

NA PROFESORA

Ja­ki procesor...
Ta­ki profesor.

In­spi­rował Pan Dr Ta­wian Stambuła 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 9 lipca 2016, 21:42

WYPASACZE

Mają żony...
Po pół tony 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 22 maja 2016, 13:51

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 21:38bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 20:26Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 20:25eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 20:16Kojak do­dał no­wy tek­st Koks

23 września 2017, 01:24MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zebra, ba­ran i 120 [...]