Kojak

248 tekstów – auto­rem jest Ko­jak.

Rachunek sumienia

Choć w dzie­dzi­nie al­gebry nad wy­raz biegły byłem, to w tymże rachun­ku rachubę straciłem. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2017, 17:43

NA PROFESORA

Ja­ki procesor...
Ta­ki profesor.

In­spi­rował Pan Dr Ta­wian Stambuła 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 9 lipca 2016, 21:42

WYPASACZE

Mają żony...
Po pół tony 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 22 maja 2016, 13:51

Na goło

Ona goła
On pierdoła. 

fraszka
zebrała 13 fiszek • 27 marca 2016, 21:03

Na trusię

Aby wyjść z włas­ne­go cienia
Prędko duszę zrzuć z ramienia. 

fraszka
zebrała 13 fiszek • 28 lutego 2016, 19:16

Na komisję

Choć jej po­wagi nie ważę lekce...
od­grza­ny kot­let sma­kować mi nie chce 

fraszka
zebrała 15 fiszek • 6 lutego 2016, 20:50

Przed lustrem

W ob­liczu ob­licza własnego...
Nie przyz­naję się do niego. 

fraszka
zebrała 18 fiszek • 20 stycznia 2016, 19:40

...

Obiek­tywne media...
komedia. 

fraszka
zebrała 24 fiszki • 17 stycznia 2016, 12:04

Zebra, baran i 120 koni

Na przejściu pieszy...
Kierowcę peszy. 

fraszka
zebrała 32 fiszki • 31 grudnia 2015, 20:35

Ubogacz

Wil­la z ba­senem, ta­peta z kasy
A w życiu bra­ki, tak­tu i klasy. 

fraszka
zebrała 27 fiszek • 24 października 2015, 13:30

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 stycznia 2017, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

29 stycznia 2017, 18:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na ko­misję

29 stycznia 2017, 18:30natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na tru­się

22 maja 2016, 22:24yestem sko­men­to­wał tek­st WYPASACZE

22 maja 2016, 13:56Kojak sko­men­to­wał tek­st WYPASACZE

22 maja 2016, 13:53Irracja sko­men­to­wał tek­st WYPASACZE

27 marca 2016, 23:47Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Na goło

27 marca 2016, 23:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Na goło

27 marca 2016, 22:33RozaR sko­men­to­wał tek­st Na goło

27 marca 2016, 22:16M44G sko­men­to­wał tek­st Na goło