Kojak, teksty z czerwca 2010 roku

30 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

...

Niez­dro­wa to oko­liczność i twórców wielu zmora
gdy książka swą mądrością na łeb bi­je autora. 

aforyzm
zebrał 150 fiszek • 30 czerwca 2010, 12:45

...

Naj­lep­szy ob­raz z ram wyskoczy
kiedy poczu­je wścib­skie oczy. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 29 czerwca 2010, 12:58

Bramkarka


Niejed­ne­go ma amatora...
który chciałby strze­lić gola.


* Z de­dykacją dla Piłkareczki 

myśl
zebrała 137 fiszek • 28 czerwca 2010, 14:25

"Symbioza"

Kiedy głowa wal­czy z niemocą
często us­ta przychodzą z pomocą. 

myśl
zebrała 149 fiszek • 27 czerwca 2010, 12:02

Wena

Była mi wier­na i miła...
a dziś z in­nym się puściła. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 26 czerwca 2010, 21:37

"Strze­lec" wyborowy

Na­robił szu­mu i huku
a to tyl­ko był strzał z łuku. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 25 czerwca 2010, 14:25

Ro­bot­nik budowlany

Sta­wia ściany, mu­ry zbroi...
a na no­gach led­wie stoi. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 24 czerwca 2010, 10:58

Me­dyczny przypadek

Duszę ma na ra­mieniu, a ser­ce na dłoni,
dzi­wią się me­dycy, że jeszcze nie po nim. 

aforyzm dnia z 25 czerwca 2010 roku
zebrał 320 fiszek • 23 czerwca 2010, 14:56

...

I poeta tra­ci wenę
kiedy cier­pi na migrenę. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 22 czerwca 2010, 12:26

O dłużniczkach

Chętnie od­dają swe mienie panie
kiedy ko­mor­nik wchodzi na nie. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 21 czerwca 2010, 11:27

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks