Kojak, teksty z grudnia 2010 roku

5 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Narzeczona

Szczęśli­wa wybranka...
naj­częściej bez wianka. 

myśl
zebrała 211 fiszek • 29 grudnia 2010, 17:54

...

Nie tłumacz się po­lity­ku, lud wie, że masz rację,
dziś win­ne są tur­bu­len­cje, a jut­ro perturbacje. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 21 grudnia 2010, 12:22

O kobiecie

Ko­bieta jest jak kak­tus - na początku kłuje,
lecz kiedy puści so­ki, jak wi­no smakuje.


* W od­po­wie­dzi na myśl o mężczyźnie,
której autorką jest BLOODIKE. 

aforyzm
zebrał 314 fiszek • 20 grudnia 2010, 13:18

Pa­radoks prawiczka

Przyszła do niego w stro­ju Ewy...
odeszła z niczym bo on był lewy. 

myśl
zebrała 189 fiszek • 15 grudnia 2010, 21:30

Skok o tyczce

Sprężynu­je fleg­ma­tyko­wi tyczka...
gdy obok skacze choleryczka. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 8 grudnia 2010, 18:48

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks