Kojak, teksty z kwietnia 2010 roku

30 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Toksyny

Żale i pre­ten­sje pełnej wi­goru cioci Lodzi
do wu­ja Ada­ma - że z ku­rami spać chodzi. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 30 kwietnia 2010, 20:22

Życie

Dzieli "spra­wied­li­wie" choć nie zaw­sze równo:
jed­nym da­je wszys­tko, in­nym tyl­ko gówno. 

aforyzm
zebrał 165 fiszek • 29 kwietnia 2010, 22:11

...

Mu­rowa­ne za­sady i szlachet­ne czyny
na fun­da­men­tach stoją z gliny. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 28 kwietnia 2010, 22:02

O "kumoterstwie"

Re­lac­je ku­my i kuma
cza­sem ok­reśla guma. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 27 kwietnia 2010, 21:30

Zależność...

Gdy gos­po­dyni piękna i młoda
uz­na­niem cie­szy się gospoda. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 26 kwietnia 2010, 22:23

Kobieta

Czasami...
by­wa z wąsami. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 25 kwietnia 2010, 22:57

O testamencie

Cze­kają szczerze
kiedy się do niego przymierzę. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 24 kwietnia 2010, 00:06

Curiosum

Do­padła mal­konten­tkę chętka
by ukon­tento­wać malkontenta. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 23 kwietnia 2010, 00:23

Licealistka

Chodziła z wieczora
na ćwicze­nia do profesora. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 22 kwietnia 2010, 00:32

Ogłoszenie

Zdol­ny mu­zyk w wieku kwiecie
uczy da­my gry na flecie. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 21 kwietnia 2010, 00:05

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks