Kojak, teksty z lipca 2010 roku

26 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Melomanka

W pier­wszym rzędzie sie­dzi sze­roko uśmiechnięta;
mu­zyka jej nie zachwy­ca lecz pałeczka dyrygenta. 

myśl
zebrała 161 fiszek • 30 lipca 2010, 22:17

Dziadek - Władek

Za młodu na dob­ra­noc oglądał Myszkę Miki
a dziś z upo­doba­niem przegląda "świerszczyki". 

myśl
zebrała 140 fiszek • 28 lipca 2010, 23:02

Na dywaniku

Nieje­den pra­cow­nik sam by­wa w rozterce
gdy szef ma twardą rękę ale miękkie serce. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 27 lipca 2010, 00:13

Na szachownicy

Zwie­rzyła się wieża pion­ko­wi szczerze,
że z ko­nia to jest dzi­kie zwierzę. 

myśl dnia z 29 maja 2014 roku
zebrała 169 fiszek • 25 lipca 2010, 00:13

...

Wykładają mar­mu­rem podłogi
ci co gli­niane mają nogi. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 23 lipca 2010, 22:30

Na budowie

Kiedy ko­bieta na rusztowaniu
mu­rarz nie myśli o murowaniu. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 22 lipca 2010, 20:52

W sypialni

Za­muro­wało star­sze­go pana
kiedy obudził się w kajdanach. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 21 lipca 2010, 00:17

...

Po­ważnych panów roz­mo­wa złości
gdy pa­nie pra­wią im o miłości. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 20 lipca 2010, 19:16

Marzycielka

O niebies­kich mig­dałach ciągle rozmyślała,
choć zielo­nego pojęcia o nich nie miała. 

myśl
zebrała 149 fiszek • 19 lipca 2010, 23:16

Me­dyczny przy­padek II

Za­miast mózgu, w cen­trum głowy
ma wy­ros­tek robaczkowy. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 18 lipca 2010, 11:17

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks