Kojak, teksty z listopada 2010 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

...
Cza­sem zu­pełnie bezceremonialnie...
najmędrszą głowę bez­myśl ogarnie. 

myśl
zebrała 236 fiszek • 25 listopada 2010, 22:42

Po­moc sąsiedzka

Kiedy Ko­wal­ską za­boli głowa...
z po­mocą przyj­dzie Nowakowa. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 17 listopada 2010, 23:16

W alkowie....

Nie cze­pia się po­lonis­tka fizyka,
że ob­ca mu gramatyka... 

myśl
zebrała 182 fiszki • 14 listopada 2010, 12:55

Frasunek

Gdy ko­gut na płocie a ku­ra na grzędzie...
mar­twi się gos­po­darz, że kur­cząt nie będzie. 

myśl dnia z 17 sierpnia 2012 roku
zebrała 225 fiszek • 7 listopada 2010, 20:03

Przy­padek rowerzysty

Star­sze­mu pa­nu na raj­dzie w Spale
puścił ha­mulec przy pedale... 

myśl
zebrała 191 fiszek • 3 listopada 2010, 21:44

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks