Kojak, teksty z marca 2010 roku, strona 2

31 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Purysta

Na­jogólniej mówiąc, zwyczaj miał niez­dro­wy -
na­miętnie up­ra­wiał pet­ting językowy. 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 21 marca 2010, 00:12

Sta­ry kawaler

Niestrudzony...
poszu­kiwacz żony. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 20 marca 2010, 00:18

O poecie

Poez­ja jego...
to rodzaj or­gazmu słow­no – myślowego. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 19 marca 2010, 00:32

Sposób na życie

„Żad­na pra­ca nie hańbi”, więc ra­no wy­ruszę
w łachma­nach pod kościół z dużym kapeluszem. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 18 marca 2010, 00:02

O hydrauliku

In­ne zle­cenia trak­to­wał z góry,
nad wszys­tko lu­bił prze­pychać rury... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 marca 2010, 00:03

O mnichu

Pod ha­bitem jego
drze­mie al­ter ego... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 16 marca 2010, 00:03

Inwestor

W ko­biety naj­chętniej z wiarą inwestował.
Rzad­ko kiedy tra­cił, co włożył - wyjmował. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 15 marca 2010, 11:26

Strzała Amora

Jej siła rażenia jakże nieby­wała -
ugodziła w ser­ce…głowa ucierpiała. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 14 marca 2010, 06:52

O łotrze

Gdy zaszła…
odszedł. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 13 marca 2010, 06:57

O filozofie

Pro­duk­tem je­go głowy...
jest eja­kulat myślowy. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 marca 2010, 00:07

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks