Kojak, teksty z marca 2010 roku

31 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Erysta

Dos­ko­nali sztukę sporu...
zaw­sze po alkoholu. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 31 marca 2010, 00:14

Po­lityk od kuchni

Na wejściu zap­rasza grzecznie do obiadu,
gdy zas­ta­wią stoły krzyczy: „spiep­rzaj dziadu !” 

myśl
zebrała 81 fiszek • 30 marca 2010, 00:12

Poeta...

Strze­lił so­bie w łeb,
by mieli na chleb. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 29 marca 2010, 00:07

Adwokat

Ta­kie w so­bie ma talenta,
że wie więcej od klienta. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 28 marca 2010, 08:19

Zdrajca

Sen­su stric­to
nikt to. 

myśl dnia z 18 lutego 2013 roku
zebrała 78 fiszek • 27 marca 2010, 00:13Dla niejed­ne­go półgłówka
ko­bieta to czteroliterówka. 

myśl
zebrała 176 fiszek • 26 marca 2010, 00:14

Młodzi filozofowie

O brzyt­wie Oc­kha­ma w szko­le mieli lekcję,
uz­na­li, że po­ra na… anty-koncepcję. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 25 marca 2010, 07:17

Altruista

Zwyk­le jej pomaga...
gdy jest przy nim naga.

In­spi­red by Irracja 

myśl
zebrała 75 fiszek • 24 marca 2010, 00:06

Sta­ra panna

Używa sub­sty­tutów
męskich atrybutów… 

myśl
zebrała 68 fiszek • 23 marca 2010, 00:00

Asceta

W dzień umar­twiał ciało - wed­le obyczaju,
by nocą w nag­rodę sma­kowało raju… 

myśl
zebrała 76 fiszek • 22 marca 2010, 00:10

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks