Kojak, teksty z października 2010 roku

9 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

"Magia pieniądza"...


To nie ma­giczna spra­wa, lecz smut­na sta­tys­ty­ka,
że gdy w grę wchodzi ka­sa to często ho­nor znika. 

myśl
zebrała 224 fiszki • 31 października 2010, 11:07

Pros­te pytanie

Za­pytało dziecię w szko­le młodą panią
cze­mu w ga­bine­cie dy­rek­tor wchodził na nią. 

myśl dnia z 30 sierpnia 2012 roku
zebrała 240 fiszek • 27 października 2010, 20:28

O czy­tel­ni­ku patriocie

Spośród lek­tur wielu szczególnie go porusza...
Trzy­nas­ta Księga Pa­na Tadeusza. 

myśl
zebrała 204 fiszki • 21 października 2010, 21:35

O "graczach video"

Z ob­serwac­ji ich zacho­wań niez­bi­cie wynika,
że płeć piękna z ochotą używa joystick'a. 

myśl
zebrała 187 fiszek • 18 października 2010, 19:00

Handlarka...

To­war, którym świat zachwyca
to dwie mi­seczki i miednica. 

myśl
zebrała 213 fiszek • 14 października 2010, 11:23

Przedstawienie...

Na des­kach pew­ne­go teatru
wys­ta­wiła li­pa dąb do wiatru. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 12 października 2010, 18:33

Zle­cenie budowlane

Pew­nej klien­tce re­mont się marzy - 
za­miast ta­pety gładź ...na twarzy. 

myśl
zebrała 211 fiszek • 10 października 2010, 12:23

Relacje...

W sto­sun­kach dam­sko - męskich zwyk­le tak się dzieje,
że gdy ko­bieta mięknie to fa­cet twardnieje. 

myśl
zebrała 253 fiszki • 7 października 2010, 21:08

Maniery...

Gdy da­ma włoży spódnicę mini
wte­dy gen­tle­man zwyk­le się ślini. 

myśl
zebrała 177 fiszek • 4 października 2010, 10:39

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks