Kojak, teksty z sierpnia 2010 roku

16 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Kul­tu­ra i sztuka

By się spo­dobać kulturze
sztu­ka tańczyła przy rurze. 

myśl dnia z 14 czerwca 2013 roku
zebrała 213 fiszek • 30 sierpnia 2010, 21:06

Nadgodziny...

Tych co uszlachet­nia praca
trze­ba później leczyć z kaca. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 29 sierpnia 2010, 13:22

Wpływy

Naj­większy wpływ na mnie wywiera
bu­tel­ka whis­ky i na­pełniona tabakiera. 

myśl
zebrała 147 fiszek • 24 sierpnia 2010, 23:02

Ba­nal­na sprawa

Wiel­kie uczu­cie zwyk­le się zaczyna
wie­czorną kawą lub wyjściem do kina. 

myśl dnia z 30 czerwca 2014 roku
zebrała 219 fiszek • 23 sierpnia 2010, 19:47

...

Często w hierar­chii tak już jest,
że ten naj­gor­szy jest the best. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 22 sierpnia 2010, 15:56

...

Od wielu ar­tystów często się uczę
jak nie po­pełniać błędów w sztuce. 

myśl
zebrała 166 fiszek • 18 sierpnia 2010, 21:17

...

Miała mat­ka syna...
jed­na Hit­le­ra a dru­ga Stalina. 

myśl
zebrała 220 fiszek • 16 sierpnia 2010, 22:30

...

Oko­liczność to nieznośna
kiedy cisza by­wa głośna. 

aforyzm dnia z 14 kwietnia 2011 roku
zebrał 250 fiszek • 15 sierpnia 2010, 22:43

...

Cza­sem w drodze wyjątku
ko­niec jest na początku. 

myśl
zebrała 186 fiszek • 13 sierpnia 2010, 23:08

Prawidłowość

Gdy na dra­binie stoi kobieta,
to pod dra­biną uj­rzysz faceta. 

myśl
zebrała 191 fiszek • 10 sierpnia 2010, 21:45

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks