Kojak, teksty z września 2010 roku

10 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Lek­cja che­mii

Szczególny to przy­padek reak­cji syntezy
gdy na jed­nym ciele dru­gie ciało leży. 

myśl
zebrała 191 fiszek • 29 września 2010, 23:01

Nastolatka...

Na lo­da miała ochotę...
więc cze­mu stra­ciła cnotę? 

myśl
zebrała 169 fiszek • 25 września 2010, 23:37

Po imprezie...

Zdzi­wiła się pa­ni z rana
gdy obok uj­rzała pana. 

myśl dnia z 28 kwietnia 2014 roku
zebrała 194 fiszki • 23 września 2010, 22:31

...

"Strzeżone­go Pan Bóg strzeże",
a co jeśli w Bo­ga nie wierzę? 

myśl
zebrała 153 fiszki • 18 września 2010, 23:18

Wyznanie...

Cza­sami wolę...
za­sypiać przy stole. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 16 września 2010, 21:15

Bezradność...

Klnie sta­ry szewc i zachodzi w głowę...
gdy na war­szta­cie bu­ty siedmiomilowe. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 15 września 2010, 20:51

...

Poróżniły się w ta­nim barze
dwa jed­nob­rzmiące egzemplarze. 

myśl
zebrała 172 fiszki • 11 września 2010, 23:18

Wizyta...

Przy­była do ope­ry zmora...
ze względu na upiora. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 9 września 2010, 21:41

...

Przy­padek to niewiary­god­ny a jed­nak statystyczny,
że stół kuchen­ny wpływa na wyż demograficzny. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 5 września 2010, 20:49

Far­ma­ceut­ka...

Zna specyfiki
na ri­ki tiki. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 4 września 2010, 16:35

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks