Kojak, teksty z września 2017 roku

4 teksty z września 2017 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Kapusta z grochem

Ku chwa­le Mi­kołaja Reja
Po spożyciu...
Pow­stała "onomatopeja". 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 15 września 2017, 17:14

Na dobrą zmianę

Mój sto­sunek do tej zmiany
Zwyk­le by­wa przerywany. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 8 września 2017, 00:06

Sztuka

Cza­sem...
Stoi pod lasem. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 22:32

Na skróty

Kiedy do siebie dys­tans wzmogę
Wte­dy do in­nych, mam krótszą drogę. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 2 września 2017, 09:47

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks