Kojak, aforyzmy

18 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Ko­jak.

Praw­da w oczy...
Cza­sem zboczy. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 30 marca 2015, 17:58

SĘDZIA

Sądzi...
że rządzi. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 24 września 2014, 14:22

IM­PE­RATYW KONSOLACYJNY

Nieboszczyk w dole,
wódka na stole. 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 17 września 2014, 23:55

Miłość...

Gdy sta­re małżeństwo po dość moc­nym trunku,
nie pat­rzy so­bie w oczy, lecz w jed­nym kierunku. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 23 lutego 2014, 19:37

Smartphone

Nieko­nie­cznie mi odpowiada...
ale mieć go wypada, 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 10 stycznia 2013, 00:26

Na ko­niec świata

Za­sadził się mróz...
i już. 

aforyzm
zebrał 46 fiszek • 21 grudnia 2012, 22:21

Zawód
Wiel­ce niepo­cie­szo­na była młoda Cizia
gdy pan miast ba­ra ba­ra wyb­rał ki­zia mizia. 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 6 listopada 2012, 13:09

Tab­let PC

W świat "cy­ber­miłości" war­tość wno­si nową -
poz­wa­la na pie­szczotę stric­te dotykową. 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 1 października 2012, 12:19

Nadgorliwość

Na bu­dowie u chłopaków w rękach się ro­bota pali
maj­ster dzwo­ni po strażaków żeby prędko przyjechali. 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 11 września 2012, 15:05

O kobiecie

Ko­bieta jest jak kak­tus - na początku kłuje,
lecz kiedy puści so­ki, jak wi­no smakuje.


* W od­po­wie­dzi na myśl o mężczyźnie,
której autorką jest BLOODIKE. 

aforyzm
zebrał 314 fiszek • 20 grudnia 2010, 13:18

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks