Kojak, teksty znajomych

12464 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

... nieje­den, szu­kając człowieka w in­nych, za­gubił go w sobie... 

aforyzm • przedwczoraj, 20:50

... nie ważne ile ra­zy czy­tałeś... ważne czy, choć raz "przeczytałeś"... 

aforyzm • przedwczoraj, 20:41

... a jed­nak człowiek ewo­luuje... co­raz mniej "ludzi myślących", co­raz więcej "przemądrzałych"... 

aforyzm • przedwczoraj, 20:32

tania droga

Jest ta­ka dro­ga pośród snów,
którą się miłość z grzechem przechadza.
Tam swo­je blas­ki księżyca nów,
w pełni pocho­wał, w gro­by powsadzał.

Dro­ga ta zbi­ta jak klepisko,
bo choć anioły nią chadzają,
to prze­cież mogły la­tać nisko,
a one [...] — czytaj całość

wiersz • 1 grudnia 2018, 18:54

Wyob­raźnia przeszkadza tyl­ko wte­dy, gdy jej nie ma.. 

myśl • 28 listopada 2018, 12:10

Można od­dać ser­ce, stra­cić ro­zum, duszę sprzedać..
Ale tyl­ko od­dając krew, ra­tujesz życie.
Kto wie, może przedłużając doczes­ne, ra­tujesz wieczne.

Z życze­niami wie­czne­go - dla wszys­tkich krwiodawców. 

myśl • 22 listopada 2018, 20:10

Za­pat­rze­ni w sa­mych siebie, co dzień po­tykają się o włas­ne ego.. 

myśl • 20 listopada 2018, 17:49

To już wiele, mówić o so­bie tyl­ko ty­le, o ile nas zapytają.. 

myśl • 15 listopada 2018, 19:19

* * *

A na cmen­tarzu zno­wu Anioły
sze­leszczą skrzydłami wiary.
Niosą za­dumę, ref­lek­sję, spokój -
- ta­kie niez­wykłe dary.

Przys­tają z nami,
przy gro­bach bliskich,
by objąć nas ciepłym spojrzeniem.
A po­tem zwyk­le wzla­tują do nieba,
z naszym najgłębszym westchnieniem.

Ale wra­cają, gdy [...] — czytaj całość

wiersz • 3 listopada 2018, 17:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda