Kojak, teksty z lutego 2010 roku

19 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Ko­jak.

Jaś i Małgosia
W chat­ce z kurzym pazurkiem
pra­cują nad Czer­wo­nym Kapturkiem. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 28 lutego 2010, 07:04

Filantrop
Ko­dek­su swe­go się trzymał:
sam był w pot­rze­bie, więc bo­gatych dy­mał . 

myśl
zebrała 39 fiszek • 27 lutego 2010, 07:05

O winie
Niedługa dro­ga od te­go trunku
do na­miętne­go pocałunku... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 lutego 2010, 00:07

Studentka
Poszła po za­licze­nie do dziekana...
i zos­tała do rana 

myśl
zebrała 57 fiszek • 25 lutego 2010, 18:23

Ku­jony
Wspólnie lek­cje odrabiają,
ołówka i gum­ki używają... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 25 lutego 2010, 00:03

Szew­czyk Dratewka
W wal­ce z ga­dem nie dał ciała,
za to mu królew­na dała... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 lutego 2010, 10:44

Kura...
Zaczy­nała dzień ab ovo
- zapłaciła za to głową 

aforyzm dnia z 26 lutego 2010 roku
zebrał 60 fiszek • 23 lutego 2010, 00:06

Naukowiec
Ma­gis­te­ria i doktoraty
rozłożyli mu na raty...

*z de­dykacją dla Pa­ladi­na - żeby nie było mo­note­matycznie ;) 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 lutego 2010, 00:01

W szpitalu
Nie znoszą żony sios­try Iwonki
kiedy ich mężom usztyw­nia członki. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 21 lutego 2010, 00:12

Dentysta
Ba­da stan uzębienia
niekiedy z użyciem przyrodzenia. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 20 lutego 2010, 13:04

Kojak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Autor fotografii: Ellander - G.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kojak

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 grudnia 2017, 12:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

4 grudnia 2017, 11:50marka sko­men­to­wał tek­st PISDOKRACJA

3 grudnia 2017, 20:05Kojak do­dał no­wy tek­st PISDOKRACJA

5 listopada 2017, 22:46Kojak do­dał no­wy tek­st 100% pew­ności...  

17 października 2017, 05:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

17 października 2017, 00:30Kojak sko­men­to­wał tek­st Koks

4 października 2017, 21:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Koks

2 października 2017, 02:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Koks

1 października 2017, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st Koks